Protestáns Gimnázium Alapítvány

A Protestáns Gimnázium Alapítvány

A Protestáns Gimnázium Alapítványt 2003-ban a Protestáns Gimnázium Egyesület jegyeztette be azzal a céllal, hogy még hatékonyabban tudja segíteni az általa, azaz a Protestáns Gimnázium Egyesület által 1997-ben alapított Sylvester János Protestáns Gimnáziumot. E két társadalmi szervezet közös célja tehát a fent nevezett gimnázium működésének biztosítása, az ott folyó pedagógiai munka segítése, tehát amikor a Protestáns Gimnázium Alapítványt akarjuk bemutatni, lényegében az általa 2003 óta mint fenntartó által irányított Sylvester János Protestáns Gimnáziumról kell beszélni.

A gimnáziumot tehát 1997-ben alapították a Protestáns Gimnázium Egyesületet alkotó tanárok. Az iskola Budapesten, a Pillangó park 3-5. sz. alatt található, egy 1997-ben már 2 éve üresen állt volt önkormányzati általános iskola épületében, amely épületet az Egyesület oktatási célra 99 esztendőre kapta bérbe.

Az alapítók és a fenntartó szándékai a gimnázium Pedagógiai programjában a következőképpen tükröződnek: „ a rendszerváltás utáni és az új évezredben kialakult helyzetben, amikor a megoldásra sehol sem kínálkoznak kipróbált és bevált receptek, megnőtt az egyes ember helytállásának, eligazodni-tudásának és személyes - elsősorban lelki-szellemi - teherbírásának jelentősége; és Magyarország ezen a területen mutatja talán a legrosszabb képet. De éppen ezért megnőtt a nevelés és közösségépítés jelentősége is, amelyet iskolánk centrális fontosságú feladatnak tekint Ezért célja segítséget nyújtani a fiataloknak abban, hogy eligazodjanak saját életük, nemzetük és a világ alapvető kérdéseiben, s e hazában találják meg feladatukat, a tisztesség, felelősség és a szolgálat útján járva. A legfontosabbnak azt tartjuk, hogy a diákokban határozott értékrend alakuljon ki, s az önálló kritikus gondolkodásnak, az erkölcsi ítélőképességnek és az ízlésnek (az emberi élet minden területére kiterjedő, az értékek és főleg az esztétikum iránti érzékenységen alapuló helyzetfelismerő képességnek) kiművelése folyjék az iskolában.”

Az általánosan művelő gimnáziumi képzés mellett a fenti célt leghatékonyabban a művészeti oktatás magas színvonalával tudjuk megvalósítani, ezért van nagy respektusa iskolánkban mind az ének- (egyházi ének is), mind a művészettörténet-, mind a rajzoktatásnak. Csakhogy ezeket szakmailag elfogadható, gyakorlati alapú és vonzó szinten, amely a tanulókat a feladatok színvonalas megvalósításának élményével ajándékozza meg, csak olyan eszközök birtokában , ill. használatával tudjuk megvalósítani, amelynek beszerzésére sem a fenntartónak, sem a szülőknek nincs fedezete. Az Alapítvány legfontosabb feladata, hogy az iskola működéséhez szükséges anyagi forrásokat felkutassa, hiszen az ún. normatív (állami) támogatás annak csak 50-52%-át fedezi. Ezért nyújtjuk be most pályázatunkat a KOGART Kortárs Művészeti Gyűjteményhez, hogy a pályázati összeggel valóban meg tudjuk valósítani a jelzett célt: minden olyan terület, ahol a diákokban határozott értékrend alakul ki, az egész embert, minden diákunk teljes személyiségét erősíti.

 

 

 

 

Dr. Bibó István művészettörténész,

a Protestáns Gimnázium Alapítvány elnöke

 
Csengetési rend

1. 7:55 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 9:50 - 10:35
4. 10:45 - 11:30
5. 11:55 - 12:40
6. 12:55 - 13:40
7. 13:50 - 14:35

óra
névnap
Ma 2024. május 30., csütörtök, Janka és Zsanett napja van. Holnap Angéla és Petronella napja lesz.