Oktv naptár

Felhívjuk a figyelmet, hogy a különböző versenyszervezőkkel körültekintően és mindenre kiterjedően lefolytatott egyeztetések ellenére is maradtak megodhatatlan ütközések néhány verseny területi- és döntő fordulójának esetében, a versenyek igen nagy száma miatt. Kérjük, hogy már a jelentkezéskor vegyék ezt figyelembe, hiszen utólag nem lesz lehetőség az időpontok megváltoztatására.
Verseny megnevezése
Első forduló
Második forduló
Döntő
7-8. évfolyam versenyei
Dr. Szabó Miklós szövegértési verseny
január 29.
március 26.
„Nyelvünkben élünk” magyar nyelvi kommunikációs verseny
a szervezők által meghatározott időpontban
március 23.
május 15.
Országos Lotz János szövegértési és helyesírási verseny
január 07.
február 11.
március 19-20.
Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny
február 17.
április 17.
május 29.
„A Félhold árnyékában” - Magyarország a XVI-XVII. században
12. 20 – 01. 20. között
02. 05 – 04. 05. között
május
Mozaik országos internetes történelem verseny
öt levelezős forduló októbertől februárig
április 17.
Országos történelem tanulmányi verseny
január 21.
február 23.
április 9-10.
„Széchenyi István és kora” művelődéstörténeti vetélkedő
internetes forduló októberben és novemberben
időpontjáról a szervezők értesítik a résztvevőket
április 9-11.
Országos angol nyelvi verseny
január 26.
február 16.
április 17.
Országos általános iskolai francia nyelvi tanulmányi verseny
március 16.
május 7.
Országos német nyelvi verseny
február 4.
március 18.
május 14.
Varga Tamás matematikaverseny
november 17.
január 12.
április 20.
Zrínyi Ilona matematikaverseny
február 19.
április 1-3.
Kozma László országos informatika alkalmazói tanulmányi verseny
január 23.
március 20.
május 29.
Bókay Árpád országos biológiaverseny
pályamunkák beküldése: január 07.
1 ford.: február 11.
március 11.
április 23.
Herman Ottó országos biológia verseny
01.04. – 02.12. között
április 17.
május 28-30.
Balogh János országos környezet- és egészségvédelmi csapatverseny
március 17.
június 4.-5.
Lehoczky János komplex környezeti emlékverseny a Kárpát – medencében
január 29.
március 26.
május 28-29.
Sajó Károly Kárpát-medencei környezetvédelmi csapatverseny
november 25.
április 22.
június 3-4.
Öveges József fizikaverseny
január 26.
április 13.
május 28-30.
„Ember-Föld-Világegyetem” IV. - Kárpát-medencei komplex természettudományi csapatverseny (KKTV)
négy levelezős forduló januártól áprilisig
május 22.
Teleki Pál országos földrajz-földtan verseny
01. 04. – 02. 12. között
április 10.
május 14-16.
Országos életvitel és gyakorlati ismeretek verseny
február 8-ig
március 28-ig
május 6-8.
Országos technika verseny
„Az otthon technikája, a lakás biztonsága”
január 31-ig
március 22-ig
május 13-15.
7-10. évfolyam versenyei
Bod Péter országos könyvtárhasználati verseny
az iskola által meghatározott időpontban
írásbeli január 25.
szóbeli 01. 25 – 02. 01. között
írásbeli március 8.
szóbeli április 26-27.
Disputa vitaverseny
beszédvázlatát beküldése március 20-ig
április 10.
április 11.
Ábel Jenő országos latin tanulmányi verseny
február 5.
április 10.
Országos spanyol nyelvű vers- és prózamondó verseny
március második hete
április 24.
KöMaL matematika pontverseny
szeptembertől májusig kilenc forduló
Nemzetközi Kenguru matematika verseny
március 18.
KöMaL informatika pontverseny
szeptembertől májusig kilenc forduló
Nemes Tihamér országos számítástechnikai tanulmányi verseny
I. korcsoport 11. 04.
II. korcsoport 11. 05.
alkalmazási kategória11. 12.
I-II. kcs. 01. 09.
alkalmazási kat. 02. 06.
I-II. kcs. 03. 06.
alkalmazási kat. 03. 27.
Neumann János nemzetközi tehetségkutató programtermék verseny
február 5.
március 18-20.
Avram Hershko természettudományi verseny
pályaművek beküldési határideje: március 1.
7-8. évf. április 1.
9-10. évf. március 31.
Curie környezetvédelmi emlékverseny
levelező fordulók
november – január között
február 20.
április 23-25.
Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny
december 7.
február 19-20.
Játsszunk fizikát!
három levelezős forduló, időpontok a tanévi versenynaptár alapján
Jedlik Ányos országos fizikaverseny
január 15.
március 17.
május 14-16.
KöMaL fizika pontverseny
szeptembertől májusig kilenc forduló
Országos Szilárd Leó fizikaverseny
március 1.
április 23-25.
Less Nándor országos földrajzverseny
március 1.
április 16-17.
„Tiszán innen –Dunán túl” országos népdaléneklési minősítő verseny
az iskola által meghatározott időpontban
megye/főváros által meghatározott időpontban
április 17.
Készülj fel! Katasztrófavédelmi ifjúsági verseny
a területileg illetékes polgári védelmi kirendeltség által meghatározott időpontban
május 15-ig
május 29-30.
9-10. évfolyam versenyei
Arany János irodalmi verseny
november 18.
április 16-18.
Eötvös József országos középiskolai szónokverseny
február 25.
március 27.
április 24.
Implom József középiskolai helyesírási verseny, Kárpát-medencei döntő
november 20-ig
január 13.
február 26–27.
Országos dráma tanulmányi verseny
február 4.
március 24.
április 24.
Cultura Nostra történelmi vetélkedő
december 3.
február 9.
március 27-28.
Európa – komplex állampolgári ismeretek verseny
12.15. – 01.15. között
01. 15. – 02. 15. között
március 13.
Magyarország az én hazám – komplex honismereti vetélkedő
12.15. – 01.15. között
01. 15. – 02. 15. között
március 13.
„Mit ránk hagytak a századok...”
február 23.
március 17.
április 17.
Örökségünk ’48 történelem és állampolgári vetélkedő
12.15. – 01.15. között
01. 15. – 02. 15. között
március 13.
Polgár az európai demokráciában országos tanulmányi verseny
december 14.
március első hetében
április harmadik hetében
Savaria országos történelem tanulmányi verseny
január 21.
február 23.
április 16-17.
„Széchenyi István és kora” művelődéstörténeti vetélkedő
internetes forduló októberben és novemberben
időpontjáról a szervezők értesítik a résztvevőket
április 9-11.
Arany Dániel matematikai tanulóverseny
december 10.
február 18.
április 22.
Gordiusz matematika tesztverseny
február 19.
április 1-3.
Matematika határok nélkül
december 15. – február 15. között
március 4.
DIA-MOND Kompetenciára épülő értékközvetítő műveltségi csapatverseny
megoldás határideje: január 15.
megoldás határideje: február 26.
április 24.
Dusza Árpád országos programozói emlékverseny
november 28.
február 27.
Bugát Pál országos középiskolai természetismereti műveltségi vetélkedő
az iskola által meghatározott időpontban
április 2.
augusztus 26-28.
Irinyi János középiskolai kémiaverseny
február 3.
március 18.
május 7-9.
Mikola Sándor országos tehetségkutató fizikaverseny
február 16.
március 23.
május 2–5.
Öveges József emlékverseny
az iskola által meghatározott időpontban
november 13-14.
Vermes Miklós nemzetközi fizikaverseny
június
Lóczy Lajos országos középiskolai földrajzi tanulmányi verseny
március 29.
május 4-5.
Tudományos Diákkörök X. jubileumi országos konferenciája
regionális konferenciák novemberben
március 26-27.
Beccaria nyomában
január, február, március
április második fele
Országos középiskolai illemtani csapatverseny
február 1-ig
március 4.
április 9-10.
Szakmailag támogatott versenyek
Bolyai anyanyelvi csapatverseny
november 6.
november 28.
Mozaik országos internetes anyanyelv és irodalom verseny
öt levelezős forduló októbertől februárig
április 17.
Olvass velünk! A Nagy Könyv 100 legnépszerűbb regényéből
beküldésének határideje január 29.
beküldésének határideje: március 26.
május 17.
Ismerd meg a somogyi népköltészetet!
két levelezős forduló: január, február
április 23.
Abacus matematikai pontverseny
szeptembertől márciusig hét levelezős forduló
Bolyai matematikai csapatverseny
október 16.
november 21.
Mozaik országos internetes matematika verseny
öt levelezős forduló októbertől februárig
április 17.
Vakond vágta országos matematika csapatverseny
levelezős fordulók, postára adás határideje:
dec.18., febr. 12., márc. 26.
7. évf.: április 26-28.
8. évf.: április 28-30.
Hevesy György országos kémia verseny
01.04. – 02.12. között
március 27.
május 21-23.
Mozaik országos internetes ember és természet verseny
öt levelezős forduló októbertől februárig
április 17.
Mozaik országos internetes földrajz verseny
öt levelezős forduló októbertől februárig
április 17.
Kutató Gyerekek Tudományos Köre
03. 22-26. között
04. 19-23. között
május 17-18.
A Rigó énekeljen! Kárpát-medencei környezetvédelmi csapatverseny
levelezős fordulók, postára adás határideje:
dec.18., febr. 12., márc. 26.
7. évfolyam: 05. 03-05.
8. évfolyam: 05.06-08.
„Nekem szülőhazám ...”
levelezős fordulók, postára adás határideje:
jan. 31., febr. 28., márc.31.
május 15.
Országos logikaverseny
Levelezős fordulók: nov. 6., jan. 8., márc. 5.
április 22.
Bereznai Gyula országos matematikai emlékverseny
március 03.
április 23-24.
Curie matematika emlékverseny
levelező fordulók
november – január között
február 12.
április 16-18.
Dürer matematikaverseny
levelező forduló
február 5-7.
Logo országos számítástechnikai tanulmányi verseny
december 9.
február 20.
április 17.
Curie kémia emlékverseny
levelező fordulók
november – január között
március 06.
május 14-16.
Erkel Ferenc és kora
január 23.
május 26.
május 27.
Degré Alajos történelemverseny
két levelezős forduló
december első fele
Apáczai matematika verseny
március 03.
április 15.
Országos angol nyelvi verseny
január 12.
április 16.
Budapest természetföldrajzi és környezeti értékei
február 06.
augusztus 02-07.

 

 
Csengetési rend

1. 7:55 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 9:50 - 10:35
4. 10:45 - 11:30
5. 11:55 - 12:40
6. 12:55 - 13:40
7. 13:50 - 14:35

óra
névnap
Ma 2024. június 23., vasárnap, Zoltán napja van. Holnap Iván napja lesz.