Diakónia

Tisztelt Látogató!

Tájékoztatjuk , hogy a Sylvester János Protestáns Gimnáziumban 1999. óta folyik a tanulók képzése a Diakónia - Ápolástan családcentrikus, egészségnevelõ, pályaorientációs érettségi elõkészítõ keretében.

Munkánk eredményeként  2003. õszén az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont / OKÉV / 6229 / 2003. nyilvántartási számon  akkreditálta egyedi vizsgatárgyunkat.

Az érettségi elõkészítõ program célja:

Képesek legyenek tanítványaink a jövõ harmonikus családját létrehozni, ápolni, gondozni, ahol békében, a nehézségeket is leküzdve, boldogan élnek gyermekek, szülõk, és az idõs ember is érték mindenki számára.

Mottó: " Amit akartok azért, hogy az emberek tiveletek cselekedjenek, mindent ti is úgy cselekedjetek azokkal." / Máté evangéliuma 7.12 /

Az érettségi elõkészítõ célcsoportja: gimnázium 11 - 12. évfolyam

A jelentkezés feltétele: személyes indíttatás, érdeklõdés

A motiválás módja:

  • diakóniai szombatokon való részvétel (vak gyermekek, értelmi-, és mozgássérültek, idõsek látogatása ) 9-10.évfolyam
  • segitõszolgálat a XIV. kerület nyugdíjasházaiban 10.évf,
  • elsõsegélynyújtás tanfolyam: 9. évfolyam,
  • fényképtablók készítése, iskolaújság, személyes beszélgetés,
  • szülõk tájékoztatása levélben, szülõi értekezleten

A program óraszáma: 364 óra ( 284 óra + két hetes nyári gyakorlat: min. 80 óra )

Csütörtöki napokon 15.h.-16.30-ig a Sylvester János Protestáns Gimnáziumban, vagy a Bethesda Gyermekkórházban.

Havonta egy szombaton (tanév elején megadott idõpontokkal ) 8.h.-15.h.-ig gyakorlat különbözõ terepeken. A négy félév során hat szociális intézménnyel ismerkednek meg tanulóink, mellyel segíteni kívánjuk pályaválasztásukat.


Az érettségi-elõkészítõ résztárgyai:

elsõsegélynyújtás, gyermekegészségtan, gyermekgyógyászat alapok, gyermekápolás, gondozás, geriátriai alapok, szociális alapismeretek, idõsek gondozása, ápolása, lelkigondozás, önismereti játék.


Diakónia - ápolástan középszintû érettségi vizsgatárgy

Érettségi vizsga formája: gyakorlati és szóbeli

gyakorlati

szóbeli

A,Gyermekápolás, gondozás

A, Gyermekgyógyászat alapok

B, Idõsek gondozása, ápolása

B, Geriátriai alapok

C, Elsõsegélynyújtás

C, Lelkigondozás


Szeretnénk, ha tanulóink tanulmányaik során felkészülnének a családi életben várható helyzetekre, felismernék saját feladatukat a család megõrzésében, megerõsítésében, sõt elhívatottságukkal hozzájárulnának dr Szabó Aladár gondolatainak megvalósításához.

Havonta egyszer a diakóniai szombaton a következõ helyszíneken végeztek eddig gyakorlatokat tanulóink:

- Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza
- Vakok Batthyány László Római Katolikus Gyermekotthona
- Árpádházi Szent Erzsébet Szociális Otthon
- Református Egyház Albert Schweitzer Szeretetotthona
- Református Egyház Kálvin János Idõsek Otthona

A nyári két hetes gyakorlatot a következõ helyszíneken végzik tanulóink /választható/:

- Református Egészségügyi Gyermekotthon Dunaalmás
- Református Egészségügyi Gyermekotthon  Tiszafüred
- Református Egészségügyi Gyermekotthon Cegléd
- Evangélikus Szeretetotthon Szombathely
- Református Egyház Befogadó Háza Gara
- Bárka Szolgálat Dunaharaszti

Diákjaink élménybeszámolóját mindig öröm hallgatni, ami megerõsít bennünket, hiszen más intézményben is hasonló gondolatokat, értékrendet tapasztalnak.

Tanulóink az érettségi vizsga elõtt a Magyar Vöröskereszt budapesti szervezetével történt megállapodás értelmében  az elõsegélynyújtás, a babysitter  au-pair , és a házi gondozói vizsgát  is tesznek.

Érettségi elõtt tanulóink önkéntes alapon pályázhatnak Európa több országába missziós évre, a Református egyház  Zsinati Irodájánál. Tanulóink eddig Angliában, Hollandiában végeztek szolgálatot fogyatékos gyerekeknél, idõseknél.

...törekedjünk arra, hogy az égi tûz tovább terjedjen s mindenfele felkeltse az érdeklõdést. Különösen az alázatosság és szolgálat lelkének kellene ismét tovább terjednie, hogy az emberek, ha nem is diakonisszák, mégis az Úrnak szolgáivá és szolgálóivá lennének. Hadd hassa át a mi magyar társadalmunkat olyan szellem, hogy ne azt kérdeznék az emberek: "mit vehetek el mástól", hanem, hogy "mit tehetek én másért?"

Dr. Szabó Aladár (1862-1944) a Filadelfia Diakonissza Egylet elnökeként 1908-ban írta ezeket a sorokat a "Filadelfia Híradójában".

 

Kocsis Imre Antal Igazgató

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Kenézné Ádám Zsuzsanna
a Diakónia - ápolástan
érettségi elõkészítõ 
felelõs tanára

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

 

Jelentkezési lap


Képek

 

 
Csengetési rend

1. 7:55 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 9:50 - 10:35
4. 10:45 - 11:30
5. 11:55 - 12:40
6. 12:55 - 13:40
7. 13:50 - 14:35

óra
névnap
Ma 2024. július 15., hétfő, Henrik és Roland napja van. Holnap Valter napja lesz.